VD-stöd

Som VD eller ledare är det inte självklart vem man ska prata med, reflektera med, tänka högt med. Hör av dig om du vill ha en ventil i vardagen, enstaka gånger eller kontinuerligt. 

Utbildning 

Ledarskapet behöver belysas för att
ständigt vara på topp. Kontakta oss
för att få inspiration, övningar och reflektion kring ledarskapet i din grupp, ledningsgrupp eller styrelse. Heldag, halvdag eller den tid du har. Läs även under föreläsningar

Workshopledare 

Vi planerar och håller i din strategidag så att du kan koncentrera dig på att delta! Vare sig det gäller en ny vision, en ny situation eller för att ni satsar mot framtiden!