Kom igång med ditt styrelsearbete.

Vi hjälper dig att sätta upp ditt styrelsearbete! Att hitta strukturen, arbetsättet, anslaget samt ger dig råd kring bemanning. 

Få en nystart i ditt styrelsearbete. 

Har ditt styrelsearbete hamnat i slentrian och låg energi? Styrelsen är företagets viktigaste resurs och måste fungera som det! Hör av dig för en nystart i ditt styrelsearbete. 

Utvärdera ditt styrelsearbete. 

Styrelsearbete bör utvärderas minst en gång per år, både kvantitativt och kvalitativt. Vi hjälper dig att ta reda på vart det finns potential till förbättringar.